GROUPE GM: ZÁVÄZOK EKOLOGICKEJ
ZODPOVEDNOSTI


 
 

Programom CARE ABOUT EARTH sme sa zaviazali vyvíjať udržateľné výrobky a minimalizovať náš vplyv na životné prostredie tak, aby sme mohli naďalej prispievať k ochrane našej planéty pre nasledujúcej generácie. V prvom rade sa v čo najširšej možnej miere usilujeme eliminovať plasty určené na jednorazové použitie a materiály na báze fosílnych palív, pričom vždy uprednostňujeme zodpovedné a udržateľné alternatívy.

Do praxe sme uviedli niekoľko iniciatív zameraných na udržateľnosť, ktoré nám pomáhajú chrániť životné prostredie a zvyšovať ekologické povedomie bez toho, aby sme museli robiť kompromisy v oblasti kvality našich výrobkov. Zároveň dávame veľký pozor na dodržiavanie správnej výrobnej praxe a nariadení EÚ, ktoré sa týkajú kozmetiky.

Laurent Marchand
Chief Executive Officer

 
 

 
 
 
 

EKODIZAJN:
ÚSTREDNÝ MOTÍV NÁŠHO POSLANIA


Ekodizajn je systematická integrácia environmentálnych aspektov do navrhovania a vývoja výrobkov, ktorej cieľom je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie počas životného cyklu výrobku.

Tento prístup, ktorý sa aplikuje na proces navrhovania výrobku od samotného počiatku, sa zameriava na zaistenie optimálnej rovnováhy medzi environmentálnymi, spoločenskými, technickými a ekonomickými požiadavkami navrhovania a vývoja výrobkov. Vývoj každého výrobku nám dáva príležitosť posúdiť jeho environmentálne aspekty a minimalizovať náš vplyv v každej fáze od nakupovania surovín cez navrhovanie receptúr, výber výrobnej lokality a obalových materiálov až po balenie, expedovanie a recykláciu.

 
 

 
 
 
 

NAŠE EKOLOGICKÉ OBALY KOZMETIKY V SÚLADE SO ZÁSADAMI ŠETRNÝMI K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU


Jedno z našich najväčších vylepšení sa týka obalov. Rozhodli sme sa nanovo premyslieť ich výrobu v súlade s princípmi ekodizajnu s cieľom vyradiť z našej ponuky obaly vyrobené z fosílnych palív.

Naše výrobky teraz balíme do udržateľných materiálov, ako sú plasty z obnoviteľných zdrojov, napr. cukrovej trstiny, a recyklované plasty vyrobené z komunálneho a technologického plastového odpadu. Orientáciou na ekodizajn ponúkame hotelierom udržateľné riešenia a podporujeme ich pri prechádzaní na ekologické princípy.

 
 

 
 

 
 
 
 

NAŠE OBALY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV: NA BÁZE CUKROVEJ TRSTINY


V snahe eliminovať používanie plastov vyrobených z neobnoviteľných zdrojov, ako sú fosílne palivá, ponúkame tuby, flakóny a veľkokapacitné dávkovače 100 % rastlinného pôvodu vyrobené zo zvyškovej suroviny po spracovaní cukrovej trstiny, ktorá sa nazýva bagasa.

Cukrová trstina pochádza výlučne z trvale udržateľných plantáží a od zodpovedných dodávateľov, pričom používame iba zvyškovú surovinu z priemyselného spracovania, ktorá prešla minimálne 3 cyklami extrakcie. Naša výroba vďaka tomu nemá škodlivý vplyv na ekosystémy v regiónoch, v ktorých prebieha.

+ Pumpičky našich dávkovačov sú vyrobené z bio živice, prevažne z bagasy.

 
 
 
 

NAŠE RECYKLOVANÉ OBALY


Pri výrobe našich obalov uprednostňujeme používanie recyklovaných materiálov z nasledujúcich zdrojov:

PCR (recyklovaný komunálny odpad) – materiály z použitého a znehodnoteného komunálneho odpadu.

PIR (recyklovaný technologický odpad) – plasty sa získavajú zhodnocovaním priemyselného odpadu (výrobný odpad) alebo výrobkov stiahnutých z predaja, ktoré spotrebitelia nikdy nepoužívali. Naše obaly, dávkovače a ich uzávery je možné vyrobiť z recyklovaného plastu. Tiež môžeme využiť zrecyklovaný papier na štítky pre obaly a dávkovače. Mydlá môžu byť zabalené do zrecyklovaného tvrdého alebo obyčajného papiera.

+ Tieto materiály sú takisto plne recyklovateľné.

 
 

 
 

Zodpovedné receptúry

NAŠE MYDLÁ

 • Sú z 99 % rastlinného pôvodu,

 • Bez EDTA a čoskoro bez BHT,

 • Vyrobené podľa receptúr využívajúcich palmový olej z udržateľne obhospodarovaných plantáží.

NAŠE PRÍRODNÉ RECEPTÚRY

 • Obsahujú 90 až 99 % zložiek prírodného pôvodu,

 • Neobsahujú formaldehydy, ftaláty, ionizujúce žiarenie ani parabény,

 • Všetky sú dermatologicky testované a netestujú sa na zvieratách.
 
 

 
 

Náš sortiment zahŕňa organické výrobky s certifikáciou ECOCERT a akreditáciou COSMEBIO.

 
 

Ponúkame výber výrobkov s certifikáciou ECOLABEL EU.


 
 

 
 

PONÚKAME TIEŽ ŠIROKÝ VÝBER RECEPTÚR:

S

 • Prírodnými parfumami

 • Bylinnými výťažkami

 • Esenciálnymi olejmi

 • Rastlinnými olejmi

BEZ

 • Zložiek živočíšneho pôvodu (vegánske)

 • Sulfátov a minerálnych olejov

 • Farbív

 • SLS a SLES

 • Fenoxyetanolu

 
 

RECEPTÚRY CARE ABOUT EARTH

Zamerané na rad s najvyšším možným obsahom prírodných zložiek bez kontroverzných látok.

Penidlá v alternatívnych vyhotoveniach: SO SULFÁTMI alebo BEZ SULFÁTOV.

Vylúčené zložky: parabény, MIT, fenoxyetanol, minerálny olej, silikón, PEG, PPG, EDTA, BHT.

 
 

 
 

 

RECEPTÚRA S TUHOU KONZISTENCIOU

Pre šampón, sprchový gél a kondicionér.

 • Bez plastov
 • Výrazne znížená spotreba vody počas výroby

Dlhšia výdrž v porovnaní s tekutými výrobkami:

 • Tuhý šampón 20 g = približne 30 POUŽITÍ

 • Tekutý šampón 20 ml = približne 3 POUŽITIA

 • Receptúra so sulfátmi aj bez sulfátov

K dispozícii v roku ​​​​​​​ 2020

Zodpovedná výroba

AKREDITOVANÉ VÝROBNÉ ZÁVODY, ZODPOVEDNÍ PARTNERI

Kvalitu považujeme za základný stavebný kameň nášho podnikania.

Naše závody a naši priemyselní partneri v Európe a Ázii disponujú certifikáciami podľa noriem ISO 22716, 14001 a 9001, a dodržiavajú správnu výrobnú prax. Špičková kvalita výroby je zaručená naprieč celým výrobným procesom.

Naše vlastné závody získali akreditáciu ECOCERT v súlade s normami COSMOS a ECOCERT a ECOLABAL EÚ, pričom sa podujali minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie zefektívňovaním riešení dodávateľského reťazca, znižovaním spotreby vody a energie, recyklovaním odpadu, znižovaním objemu obalových materiálov a používaním čistých technológií v rámci nášho programu Care About Earth.

Od našich výrobných závodov a priemyselných partnerov vyžadujeme, aby dodržiavali princípy zodpovednosti spolu s nami.

 
 

Corporate Social Responsibility Policy


Dôvera, rešpekt, rôznorodosť a úsilie o vynikajúcu kvalitu sú kľúčové hodnoty našej spoločnosti a inšpirujú nás k tomu, aby sme pokračovali v budovaní udržateľného podnikania. Chceme pozitívne vplývať na komunity, v rámci ktorých pôsobíme, a snažíme sa chrániť planétu a prispievať k blahobytu našich zamestnancov.

SNAŽÍME SA POZITÍVNE VPLÝVAŤ NA:

SPOTREBITEĽOV

 • Pestovaním dobrých vzťahov so zákazníkmi

 • Používaním transparentných obchodných praktík

 • Dodržiavame normy týkajúce sa sledovateľnosti s cieľom zaručiť bezpečnosť a dôveryhodnosť našich výrobkov

KOMUNITY

 • Prispievame do rôznych medzinárodných programov, ako sú napríklad organizácia Clean the World a nadácia Antoine de Saint-Exupéryho

 • Zúčastňujeme sa charitatívnych iniciatív: organizujeme zbierky potravín pre charitatívne organizácie ako Červený kríž či ANAP

 • Zároveň podporujeme kampaň „Papier za potraviny“ neziskovej organizácie BACF

 • Sponzorujeme miestne podujatia
 
 

 
 

DODÁVATEĽOV

 • Výberu našich dodávateľov venujeme veľkú pozornosť

 • Uisťujeme sa, že dodržiavajú naše hodnoty a zásady profesionálnej etiky

 • Uprednostňujeme miestnych dodávateľov

ZAMESTNANCOV

 • Dodržiavame najprísnejšie medzinárodné normy týkajúce sa práce a ľudských práv

 • Podporujeme našich zamestnancov a zlepšujeme ich postavenie prostredníctvom možností osobného a kariérneho rozvoja

 • Zaisťujeme zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov na pracovisku a organizujeme školenia zamerané na BOZP

 • Vydali sme záväzné zásady správania sa a profesionálnej etiky

 • V našich kanceláriách a závodoch je zaistený priamy prístup denného svetla a niektoré z našich prevádzok získavajú 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
 
 
Hore